Síguenos:

Información Catastral

Ubicación do Punto de Información Catastral

Servizos que se prestan neste pic
  • Consulta de datos catastrais non protexidos, certificación do valor de referencia e certificación da referencia catastral
  • Consulta e certificación de datos catastrais protexidos, polo titular catastral, representante ou autorizado
  • Certificación negativa
  • Consulta polo titular catastral sobre información de solicitudes de axuda da PAC
  • Consulta e certificación de datos catastrais protexidos por titulares catastrais lindeiros, titulares de dereitos reais, de arrendamento e aparcería e herdeiros

Municipio: Noia

Martes, Mércores e Xoves de 9:00 A 14:00 horas

Organización : Concello de Noia

Certificado literal: 1,26€

Certificado descriptivo y gráfico: 12,00€

Dirección: Rúa Rosalía de Castro, 2, 15200, NOIA