Síguenos:

Concellería de Obras e Urbanismo

O noso obxectivo

Dende a Concellería de Obras e Urbanismo que dirixe Laura Salgado, asumimos con dedicación e responsabilidade a tarefa de planificar e xestionar de forma óptima o desenvolvemento urbano do noso concello. O noso obxectivo principal é crear espazos habitables e sustentables que melloren significativamente a calidade de vida dos nosos veciños, promovendo o equilibrio óptimo entre o crecemento urbano e a conservación meticulosa do noso patrimonio natural e cultural.

Traballamos en estreita colaboración cos profesionais do sector, así como coa comunidade, para garantir que as obras e proxectos urbanísticos sexan acordes coas necesidades e expectativas da nosa poboación. Supervisamos de maneira meticulosa o desenvolvemento de plans urbanísticos que buscan un equilibrio harmonioso entre o progreso dinámico e a preservación cautelosa do noso entorno.

Forxando un Futuro Sostible

Promovemos activamente a sustentabilidade e a eficiencia enerxética nos nosos proxectos, incentivando a incorporación de tecnoloxías e prácticas amigables co medio ambiente. Ademais, traballamos na mellora da infraestrutura urbana para garantir unha mobilidade eficiente e segura para todos os cidadáns.

Estamos comprometidos coa construción dun concello que medre de maneira ordenada e sostible, respectando a nosa rica historia e tradición ao tempo que abrazamos as oportunidades do futuro de maneira decidida.

Punto limpo

O punto limpo é un espazo destinado á recollida selectiva e a xestión de residuos. Nestes puntos, os cidadáns poden depositar diferentes tipos de materiais reciclables e residuos especiais, separándoos para facilitar a súa posterior reciclaxe ou tratamento axeitado.

A finalidade principal dos puntos limpos é promover a reciclaxe, reducir a cantidade de residuos que acaban nos vertedoiros e facilitar a eliminación segura de substancias perigosas. Estes puntos tamén xogan un papel importante na concienciación ambiental, axudando a educar á poboación sobre a importancia da separación de residuos e o coidado do medio ambiente.

Horarios

De luns a venres: 9:00 – 14:00
Xoves: 16:00 – 20:00 
Sábado: 9:00 – 13:00
Sábado: 16:00 – 19:00
(só o primeiro e último do mes)

Teléfonos